Interpretation of Art. 4a. 1 point 2 of the Act on family planning, human embryo protection and conditions of permissibility of abortion in light of the jurisprudence of the Supreme Court and the doctrine of law

Authors

  • Urszula Drozdowska University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

nasciturus, right to life, abortion, law

Abstract

In the Act of 7 January 1993 on family planning, human embryo protection and conditions of permissibility of abortion, in a solemn preamble preceding the text we read that life is a fundamental good of man, and that concern for the life and health is one of the fundamental obligations of the state, society and citizen. In the provision of Article 1 of the Act we notice a statement that the right to life, including its prenatal stage is protected within the limits laid down in the Act. It can therefore be argued that, on the basis of applicable law, right to life of nasciturus is not absolute, and therefore in the conditions referred to in the Act there is a possibility to have an abortion. All the conditions for lawful termination of pregnancy are the subject of numerous comments and analyses. For some, They are an example of restrictiveness of the Polish anti-abortion law, for others - on the contrary - they are the reason for the criticism indicating that the legislator does not sufficiently protect an unborn life.

References

Boratyńska M., O łamaniu przepisów dopuszczających przerwanie ciąży, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 1 (31).

Boratyńska M., Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samostanowienia, Warszawa 2012.

Bosek L., Roszczenia „wrongful life” i „wrongful birth” w świetle standardów konstytucyjnych i europejskich, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 1.

Breczko A., Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnologicznego, Białystok 2011.

Dangel T., Wady letalne u płodów i noworodków. Opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii, [w:] Bioetyka w zawodzie lekarza, red. W. Chańska, J. Hartman, Warszawa 2010.

Dueholm N., Szpitalne dzieciobójstwo, https://prawdaoaborcji.wordpress.com/2012/09/27/szpitalne-dzieciobojstwo/ (dostęp: 01.07.2016).

Dębski R., Meandry i bezdroża polskiej medycyny prenatalnej – refleksje klinicysty, „Prawo i Medycyna” 2007, nr 3.

Haberko J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa 2010.

Justyński T., Poczęcie i urodzenie dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003.

Kmieciak B., Wychowanie do praw pacjenta, „Forum Prawnicze” 2014, nr 2.

Królikowski M., Glosa do wyroku ETPCz w sprawie Alicji Tysiąc przeciwko Polsce, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 3.

Królikowski M., Problem interpretacji tzw. przesłanki eugenicznej stanowiącej o dopuszczalności zabiegu przerwania ciąży, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010.

Nawrot O., Demokratyczne państwo prawa wobec rozwoju biologii i medycyny, „Forum Prawnicze” 2012, nr 2.

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody związane z urodzeniem upośledzonego dziecka, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13.

Pietrzykowski T., Spór o aborcję, Katowice 2007.

Przyłuska-Fiszer A., Etyka i przerwanie ciąży, [w:] Bioetyka, red. J. Różyńska, W. Chańska, Warszawa 2013.

Różyńska J., Etyka i diagnostyka przedurodzeniowa, [w:] Bioetyka, red. J. Różyńska, W. Chańska, Warszawa 2013.

Safjan M., Jakiego prawa bioetycznego poszukujemy?, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010.

Stelmach J., Brożek B., Soniewicka M., Załuski W., Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010.

Szczepaniec M., Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności aborcji ze względów eugenicznych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, z. 13.

Szutowska K., Odpowiedzialność za szkodę z tytułu „wrongful conception” i „wrongful birth” w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym, cz. 1, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2008, nr 1; cz. 2, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2008, nr 2.

Słownik Języka Polskiego PWN, wydanie internetowe (dostęp: 01.07.2016).

Trzaskowski R., Czy urodzenie dziecka może być źródłem szkody?, „Palestra” 2007, nr 9-10.

Wróbel W., Konstytucyjne gwarancje ochrony życia a przesłanki dopuszczalności aborcji. Konstytucyjna formuła ochrony życia, „Przed Pierwszym Czytaniem” 2007, nr 3.

Zielińska E., Opinia prawna o poselskim projekcie zmiany art. 38 Konstytucji RP, „Przed Pierwszym Czytaniem” 2007, nr 3.

Zielińska E., Warunki dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce i na świecie, Warszawa 1990.

Zielińska E., Wzajemne relacje w zespołowym działaniu medycznym w aspekcie odpowiedzialności karnej i zawodowej, „Prawo i Medycyna” 2001, nr 9 (vol. 3).

Żekanowski C., Osoba i osobnik, czyli meandry eugeniki, „Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Rentinitis Pigmentos” 2003, nr 2.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

Interpretation of Art. 4a. 1 point 2 of the Act on family planning, human embryo protection and conditions of permissibility of abortion in light of the jurisprudence of the Supreme Court and the doctrine of law. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(1), 301-316. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/131

Similar Articles

1-10 of 130

You may also start an advanced similarity search for this article.