Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops as a Step Towards Normalizing Polish-German Relations

Authors

  • Adam Wójcik University of Wroclaw (Uniwersytet Wrocławski)

Keywords:

Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops, Polish-German relations, cardinal Stefan Wyszyński, Bolesław Kominek

Abstract

The issue of Polish-German reconciliation after 1945 and the actions of both parties to reach an agreement are undoubtedly related to the activities of the Catholic Church in Poland and of Cardinal Stefan Wyszyński, who led it. Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops is a symbol of forgiveness and the will to rebuild relations between the Polish and German nations. The step taken by the leaders of the Church in Poland towards the German side contributed to the normalization and, with time, of establishing mutual Polish-German relations. The aim of the work is to show the essence of the Polish bishops letter and showing the reaction of both sides to the actions taken by the church hierarchs. At work, Polish-German relations are quite fast before the publication of the Polish Orbis to German bishops, as well as the situation after the publication of the letter. The article presents the process of preparing the letter in chronological order, as well as the ideas that guided the authors of the breakthrough work. The article presents what problems after the publication of Lub, the Catholic Church in Poland and its leadership had to face. There were also shown responses to propaganda and anti-church trust in people towards the Church and Cardinal Stefan Wyszyński. The work shows how important a moment in the history of Polish-German relations is the publication of the letter of the Polish bishops, which is to become the basis for the improvement and, over time, the establishment of relations between neighbors. The work describes a topic repeatedly raised by other authors, but contains new information, developed over the years, about the essence of this important work.

References

Antkowiak Z., Wrocław od A do Z, Wrocław 1991.

Bogaczewicz S.A., Działania resortu bezpieczeństwa wobec ks. kard. Bolesława Kominka w latach 1945-1974. Zarys zagadnienia, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.

Borodziej W. (red.), Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991, Warszawa 1992.

Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

Dudek A., Wybrane czynniki historyczne wpływające na politykę władz PRL, [w:] Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, Warszawa 2009.

Dudra S., Nitschke B.(red.),Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2010.

Ewangelia według św. Mateusza, [w:] Pismo Święte Nowego Testamentu.

Gelles R., Konsulaty we Wrocławiu, Wrocław 1996.

Jacobsen H.A, Tomala M., Warszawa-Bonn 1945-1991. Stosunki polsko-niemieckie. Analiza i Dokumenty, Warszawa1992.

Jankowiak S., Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej, ,,Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, 3/2(6).

Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1970, Warszawa 2005.

Kacprzak P., Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Odzyskanych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, T. LXII, z. 2.

Kamiński Ł., Władze PRL i społeczeństwo polskie wobec Orędzia biskupów polskich, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.

Kotula A.(red.), Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990, Szczecin 2003.

Krzyżanowski S., Kampania propagandowa w sprawie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku w świetle prasy z Wrocławia i Zielonej Góry, [w:] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Zielona Góra 2010.

Madajczyk P., Okoliczności powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Materiały i dokumenty, Warszawa 1966.

Raina P., Kardynał Wyszyński. Orędzie Biskupów a Reakcja Władz, Warszawa 1995.

Rajfur M., Cały świat usłyszał, ,,Gość Niedzielny’’, 29 listopada 2020.

Ranke A., Stosunki Polsko-Niemieckie w Polskiej publicystyce katolickiej w latach 1945-1989, Toruń 2004.

Żaryn J., Episkopat Polski w drodze do Orędzia (1945-1965), [w:], Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.

Żurek R., Odpowiedz biskupów niemieckich na Orędzie biskupów polskich, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.

Oficjalna strona portalu Wielka Historia, https://wielkahistoria.pl/dlaczego-polscy-komunisci-aresztowali-obraz-matki-boskiej-czestochowskiej/.

Oficjalna strona portalu Tygodnik Powszechny, https://www.tygodnikpowszechny.pl/milenijna-proba-sil-156844.

Oficjalna strona portalu Nowe Życie, http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2015/11/30/reakcja-komunistycznych-wladz-polski-na-oredzie-biskupow-polskich-do-biskupow-niemieckich/.

Downloads

Published

2021-12-22

How to Cite

Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops as a Step Towards Normalizing Polish-German Relations. (2021). Miscellanea Historico-Iuridica, 20(1), 121-136. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/563

Similar Articles

1-10 of 56

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>