The Position of the Speaker of the Sejm in the Drafts of the Polish Constitution 1989–1991

Authors

  • Marian Kallas University of Finance and Management in Warsaw (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

Keywords:

Polish Constitution, Sejm, Senat, Speaker, Marshal of the Sejm

Abstract

The text evaluates the proposed regulations of the position of the ruling and auxiliary organs in Polish parliament (Sejm). The analyzis covers 11 drafts of the Polish constitution from 1989–1991. Among them there were: 2 parliamentary drafts, 4 coming from parties and 5 private ones. The vast majority of drafts concentrated on the position of the Speaker of the Sejm (so called Marshal). Only in two drafts, mainly in the draft prepared by the Senat in 1991, was the position of the Marshal weakened in favour of the Prezydium Sejmu, a collegial body which was supposed to steer the activity of both chambers of the Polish parliament. The further internal law of both chambers was supposed to determine the role and the structure of the internal organs of the parliament.

References

Ustawa z z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. PRL 1976 nr 5, poz. 29).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. PRL 1989 nr 19, poz. 101).

Ustawa Konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym wraz z pozostałymi przepisami konstytucyjnymi z dnia 17 października 1992 r. (Dz.U. 1992 nr 84, poz. 426).

Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej z dnia 17 lipca 1986 r. (MP 1986 nr 21, poz. 151),

Porozumienia Okrągłego Stołu. Warszawa 6 luty – 5 kwietnia 1989 r., Olsztyn 1989.

Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997, Warszawa 2001.

Projekty konstytucyjne 1989–1991, do druku przygotował M. Kallas, Warszawa 1992.

Downloads

Published

2016-04-15

How to Cite

The Position of the Speaker of the Sejm in the Drafts of the Polish Constitution 1989–1991. (2016). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(1), 219-231. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/182

Similar Articles

1-10 of 147

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>