System of law and the interpretation of law doctrine

Authors

  • Ryszard Skarzyński University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

end of ideology, system of law, doctrine of law, democracy

Abstract

The decline of the great ideologies is leading to the loss of importance of knowledge of the history of political and legal doctrines. Hardly anyone is interested today in visions of social order. Legal standards are changed to accord with the interests of dominant social unions and in consequence, legal history is now of interest to very few people; knowledge of the history of political and legal doctrines does not attract too much attention. In modern democracy argument and discussion is irrelevant, the only consideration being the results of electoral voting. Therefore, possessing knowledge of the history of political and legal doctrines is not only regarded as unnecessary but more as an obstacle to modi- fying the law according to the needs of the rulers, especially the dominant oligarchy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

Skarzyński R., Czy filozofia polityczna jest jeszcze dzisiaj możliwa?, [w:] Historia – Idee – Polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, red. F. Ryszka, Warszawa 1995.

Skarzyński R., Ewolucja i prawo. O tym, jak życie normuje się samo, [w:] Kultura i myśl polityczno-prawna. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych Jurata, 28-31 maja 2008 r., red. A. Sylwestrzak, Sopot 2010.

Skarzyński R., Ewolucja znaczenia historii doktryn politycznych i prawnych w warunkach przekształcenia uniwersytetu w zakład usługowy, [w:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Wrocław 2014.

Skarzyński R., Koniec ideologii w demokracji medialnej, [w:] Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku, red. M. Maciejewski, M. Marszał, [b.m.w.] 2002.

Skarzyński R., Politycy: Od wojownika do produktu, „Pro Fide Rege et Lege” 2011, nr 1.

Skinner Q., The foundations of modern political thought, t. 1-2, Cambridge 1978.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.

Downloads

Published

2017-04-15

How to Cite

System of law and the interpretation of law doctrine. (2017). Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 61-72. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/93

Similar Articles

1-10 of 235

You may also start an advanced similarity search for this article.