Public Procurement Reffering to Polish Code of Obligations in Time between 1933 to 1950

Authors

  • Przemysław Kowalski University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Agnieszka Zemke-Górecka University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

government procurement law, contract law, Polish Code of Obligations 1933

Abstract

The formation of government procurement law during the Second Polish Republic maintained in inseparable connection with contract law. Such consistent development of those fields of law have been withhold in the early years of the Polish People’s Republic. It is generally emphasized that after 1948 the inadequacy of Polish Code of Obligations in relation to the new social and economical conditions became unmistakable. The terminal point of validity of the traditional understanding of “government procurement law” is marked as the date of entry into force of the centralized state planning in s cialist economy Act of 19th April 1950. Independent contracts maintained only within the edge markets and on the margins of economic trade. The concept of “government procurement law” temporarily vanished from law and legal language. To summarize it must be noted that the legislations from the interwar years in the sphere of government procurement law are regarded as valuable creation of polish legislative theory.

References

Bączek K., Zasada swobody umów w prawie polskim, [w:] Studia Iuridica Torunensia. Przemiany polskiego prawa, t. 2, Toruń 2002.

Fiedorczyk P., Administracyjnoprawna regulacja działalności gospodarczej, [w:] Synteza prawa polskiego 1918–1939, red. T. Guz i in., Warszawa 2013.

Goliński J., Dostawy, roboty i usługi, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1949, nr 7–8.

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000.

Grabowski J., Państwowy sektor gospodarczy – struktura podmiotowa, [w:] System prawa administracyjnego, t. 8 b, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser i in., Warszawa 2013.

Iserzon E., Wokół koncepcji prawa gospodarczego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1956, nr 10.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2010.

Mayzel J., O umowach generalnych i szczegółowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1949, nr 11.

Panasiuk A., System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

Pieróg J., Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Warszawa 2013.

Przymusiński C., Nasze zadania, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1950, nr 1.

Rytel O., Rozwój zamówień publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2012, nr 95.

Stawarska-Rippel A., Kodeks zobowiązań w pierwszych latach Polski Ludowej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 3.

Stawarska-Rippel A., O prawie cywilnym początków Polski Ludowej uwag kilka, „Studia Iuridica Toruniensia” 2012, t. 11.

Szostak R., Regulacja prawna zamówień publicznych w ujęciu historycznym, „Przegląd Zamówień Publicznych” 2012, nr 4.

Szostak R., Zakres i struktura prawa zamówień publicznych, „Przegląd Zamówień Publicznych” 2013, nr 3.

Umowy i akty prawne. Wzór umowy o dostawy materiałowe z przedsiębiorstwami niewymienionymi w § 8 rozporządzenia z 19 lutego 1949 r., „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1949, nr 7–8.

Umowy i akty prawne. Nowy wzór umowy ramowej o wykonanie robót budowlanych i montażowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1949, nr 11.

Wolter A., Czy renesans prawa gospodarczego?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1957.

Downloads

Published

2016-04-15

How to Cite

Public Procurement Reffering to Polish Code of Obligations in Time between 1933 to 1950. (2016). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(1), 287-296. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/186

Similar Articles

1-10 of 211

You may also start an advanced similarity search for this article.