Oriental influences on ancient Greek political thought

Authors

  • Anna Ceglarska Jagiellonian University (Uniwersytet Jagielloński)

Keywords:

Greece, Herodotus, Persia, political freedom, despotism

Abstract

The aim of the paper is to present the influence of western culture on the political thought of ancient Greece. The first example presented is the world of Homer and the emerging differences between Greeks and Trojans. The work then turns to Herodotus, who clearly indicated the differences between the Greeks and the Persian-barbarians. The Greco-Persian conflict, described by Herodotus more universally as a conflict between East and West, is primarily a conflict of two different regimes. It clarifies the different values that guided the two sides, causing significant differences in the political sphere. The emphasis, in the wake of Herodotus, is on conflict between the free poleis and eastern despotic monarchy. The paper shows how relations with eastern culture influenced the formation of internal political awareness and political thought in ancient Greece.

References

Ajschylos, Persowie, tłum. K. Kaszewski, wstęp i objaś. S. Witkowski, Kraków 1922.

Balot R.K., Greek political thought, Oxford 2006.

Beck H., Structures, [w:] A Companion to Ancient History, red. A. Erskine, Oxford 2009.

Finley M.I., Grecy, Warszawa 1965.

Forsdyke S., Athenian Democratic Ideology and Herodotus’ “Histories”, “The American Journal of Philology” 2001, z. 3.

Forsdyke S., Herodotus, political history and political thought, [w:] The Cambridge Companion to Herodotus, red. C. Dewald, J. Marincola, New York 2006.

Gammie J.G., Herodotus on Kings and Tyrants: Objective Historiography or Conventional Portraiture?, “Journal of Near Eastern Studies” 1986, z. 3.

Głombiowski K., Świat Perski w dziele Herodota, „Meander” 1979, z. 2.

Głombiowski K., Pojęcia „hellenizmu” i „barbaryzmu” jako wyznaczniki herodotowej i europejskiej humanitas, „Meander” 2003, z. 3-4.

Głombiowski K., Herodotowe portrety orientalnych władców, „Meander” 1980, z. 11.

Hall J.M., Historia Grecji archaicznej ok. 1200-479 p.n.e., Kraków 2011.

Hammer D., Homer and Political Thought, [w:] The Cambridge companion to ancient Greek political thought, red. S. Salkever, Cambridge 2009.

Harvey F.D., The Political Sympathies of Herodotus, „Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte” 1966, z. 2.

Herodot, Dzieje, tłum. i oprac. S. Hammer, Warszawa 2007.

Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, wstęp i przyp. J. Łanowski, Warszawa 2005.

Kagan D., The Great Dialogue. History of greek political thought from Homer to Polybius, New York 1965.

Krawczuk A., Maraton, Warszawa 1988.

Łoś S., Świat historyków starożytnych, Kraków 1968.

Martin T.R., Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, Warszawa 1988.

Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.

Pelling C., East is East and West is West – Or are They? National Stereotypes in Herodotus, “Histos” 1997, z. 1.

Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.

Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, Warszawa 1959.

Składanek B., Historia Persji, Warszawa 1999.

Swayne G.C., Herodotus, Edinburgh – London 1887.

Toynbee A.J., Studium historii (skrót dokonany przez D.C. Somervella), Warszawa 2000.

Tronson A., The Hellenic League of 480 B.C. – Fact or Ideological Fiction?, „Acta Classica” 1991, z. XXXIV.

Turasiewicz R., Herodot i jego dzieło, seria „Nauka dla wszystkich” nr 302, Kraków 1979.

Wells J., The Persian Friends of Herodotus, “The Journal of Hellenic Studies” 1907, z. 27.

West M.L., Wschodnie oblicze Helikonu, Kraków 2008.

Winiarczyk M., Wpływ Bliskiego Wchodu na kulturę Grecji archaicznej (750-650 r. przed Chr.), „Meander” 2001, z. 2.

Winton R., Herodotus, Thucydides and the sophists, [w:] The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, red. C. Rowe, M. Schofield, New York 2005.

Published

2017-04-15

How to Cite

Ceglarska, A. (2017). Oriental influences on ancient Greek political thought. Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 233–247. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/102