“Old substructure” lawyers in a “new base” – the problem of codification of Polish criminal law in the Polish People's Republic at the beginning of the fifties

Authors

  • Tomasz Szczygieł University of Silesia in Katowice (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Keywords:

criminal law, codification, Polish People's Republic

Abstract

The article focuses on the problem of criminal law codification at the beginning of the Polish Peoples Republic. It shows that there were not many lawyers at that time who had given thought to criminal law in the context of communist law theory. It also describes, that the communist theory of criminal law was not an instrument that would allow to prepare a new “communist criminal code”, because it did not possess correct solutions for the new project. Despite this fact, for political and ideological reasons, the process of codification started in Poland at the end of 1950. The first part of the code was ready by the end of 1951, but the entire code was not completed until 1956.

References

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/1791.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/1792.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/1937.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/1814.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/1936.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/1941.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/1942.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/5467.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 285/5476.

Projekt kodeksu karnego Polski Ludowej. Część ogólna, Warszawa 1951.

Projekt kodeksu karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przepisy wprowadzające, Warszawa 1956.

Monitor Polski 1950 rok, Nr A-106, poz. 1339.

Andrejew I., Nowy kodeks karny. Z rozważań nad projektem, Warszawa 1963.

Fiedorczyk P., Z dziejów stalinizacji polskiej nauki prawa. Komisja Konsultacyjno-Naukowa przy Ministrze Sprawiedliwości (1949–1951), [w:] Konstytucjonalizm, Doktryny, Partie Polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G.M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak, Kraków 2014.

Lernell L., Kodyfikacja czy reforma prawa karnego?, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 4.

Lernell L., Uwagi o nowelizacji i kodyfikacji prawa karnego. Czy konieczna reforma częściogólnej k.k.?, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 10.

Lernell L., Z problematyki kodyfikacji prawa karnego (Rozważania metodologiczne), cz. I, „Państwo i Prawo” 1951, z. 4.

Lernell L., Z problematyki kodyfikacji prawa karnego (Rozważania metodologiczne), cz. II,„Państwo i Prawo” 1951, z. 5–6.

Lityński L., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

Lityński A., Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919–1969). Wybrane zagadnienia, Tychy 2001.

Maksimiuk D., Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski Ludowej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. 7.

Stawarska-Rippel A.,Co czynić ze starym prawem? Problem ciągłości prawa sądowegow początkach Polski Ludowej, „Miscellanea Iuridica” 2004, t. 5.

Śliwiński S., W sprawie reformy prawa karnego. Nowelizacja przepisów dotyczących zasadodpowiedzialności, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 11.

Zagadnienia metodologiczne kodyfikacji prawa karnego (Zebranie Komisji Konsultacyjno-Naukowej w dniu 31 marca 1951 r.), „Nowe Prawo” 1951, nr 5.

Downloads

Published

2018-04-15

How to Cite

“Old substructure” lawyers in a “new base” – the problem of codification of Polish criminal law in the Polish People’s Republic at the beginning of the fifties. (2018). Miscellanea Historico-Iuridica, 16(2), 113-134. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/69

Similar Articles

1-10 of 178

You may also start an advanced similarity search for this article.